Συμβουλές για την πρόληψη των ασθενειών στα πυρηνόκαρπα

by admin
0 comment

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας δημοσίευσε τεχνικό δελτίο και προειδοποιήσεις για την καλλιέργεια των πυρηνόκαρπων.

Γενικά

Τα καλλιεργητικά μέτρα και οι ψεκασμοί κατά την περίοδο του λήθαργου των δένδρων και λίγο πριν το «φούσκωμα» των οφθαλμών, έχουν περιγραφεί αναλυτικά σε προηγούμενο ΔΓΠ (30.10.14) και θα πρέπει την περίοδο που διανύουμε να ολοκληρώνονται.

Σε πολλές περιοχές, οι πολύ πρώιμες ποικιλίες βερικοκιάς, ροδακινιάς και δαμασκηνιάς έχουν ήδη εισέλθει στο στάδιο του φουσκώματος των οφθαλμών (Στάδιο Β) . Στις ποικιλίες αυτές οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα.

Κλάδεμα

Οι ξεροί ή προσβεβλημένοι κλάδοι, βλαστοί και καρποί θα πρέπει να απομακρυνθούν με κλάδεμα και να καούν. Το κλάδεμα πρέπει να γίνει με ξηρό καιρό, να αποφεύγονται οι μεγάλες τομές και τα εργαλεία να απολυμαίνονται συνεχώς με εμβάπτιση σε διάλυμα φορμόλης του εμπορίου σε αναλογία 2% σε νερό ή διάλυμα χλωρίνης σε αναλογία 10% σε νερό. Στις μεγάλες τομές κλαδέματος θα πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα προστατευτικά σκευάσματα

Εξώασκος ροδακινιάς και δαμασκηνιάς

Η ασθένεια προκαλεί στην ροδακινιά ανώμαλη πάχυνση του ελάσματος των φύλλων, κατσάρωμα και παραμόρφωσή τους.(Εικ.1,2) Τα προσβεβλημένα φύλλα μεταχρωματίζονται, ξηραίνονται και πέφτουν. Στην συνέχεια αναπτύσσεται νέο υγιές φύλλωμα. Η μόλυνση πραγματοποιείται πολύ νωρίτερα από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, κατά την έκπτυξη των οφθαλμών και την διαφοροποίηση των ιστών της νέας βλάστησης. Τα φυτικά μέρη καθώς αναπτύσσονται παύουν να είναι ευαίσθητα στην ασθένεια. Στην δαμασκηνιά η ασθένεια προκαλεί χαρακτηριστική παραμόρφωση των καρπών.(Εικ.3)

Συνιστάται (εάν δεν έχει ήδη γίνει σύμφωνα με το προηγούμενο ΔΓΠ) ψεκασμός των δένδρων με κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια χαλκούχο ή άλλο μυκητοκτόνο

Κατάλληλο στάδιο εφαρμογής από τον λήθαργο έως την διόγκωση των οφθαλμών.

Ροδακινιά, δαμασκηνιά: Στάδια A-Β

Ο ψεκασμός αυτός καλύπτει και τον πρώτο ψεκασμό για το κορύνεο που περιγράφεται παρακάτω.

Επιτρεπόμενα σκευάσματα: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα με τις παρακάτω δραστικές ουσίες:

Στη ροδακινιά: calcium cooper sulfate, captan, cooper hydroxide, cooper oxide, cooper oxychloride, dithianon, thiram, ziram.

Στη δαμασκηνιά: calcium cooper sulfate, captan, cooper hydroxide, cooper oxide, cooper oxychloride, dithianon, thiram.

Κορύνεο Ροδακινιάς, Δαμασκηνιάς, Βερικοκιάς

Ο μύκητας προσβάλει φύλλα, καρπούς και βλαστούς. Προκαλεί καφέ κηλιδώσεις φύλλων οι οποίες στη συνέχεια γίνονται τρύπες (σύμπτωμα «τρύπες από σκάγια») ή συνενώνονται και σχίζονται . Επιπλέον προκαλεί κηλίδες στους καρπούς και έλκη στους βλαστούς. Οι ιστοί του φυτού είναι ευπαθείς σε όλη την καλλιεργητική περίοδο, όσο διαρκούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και για αυτό θα πρέπει οι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση της ασθένειας να είναι συστηματικοί ώστε να είναι συνεχώς προστατευμένη η νέα βλάστηση που αναπτύσσεται.

Συνιστάται ένα πρώτος ψεκασμός για την αντιμετώπιση της ασθένειας κατά τα στάδια από τον λήθαργο έως την ρόδινη ή λευκή κορυφή.

Ροδακινιά, δαμασκηνιά, βερικοκιά: Στάδια A-Β-C-D.

Επιτρεπόμενα σκευάσματα: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα με τις παρακάτω δραστικές ουσίες:

Στη ροδακινιά, βερικοκιά και δαμασκηνιά: calcium cooper sulfate, captan, cooper hydroxide, cooper oxide, cooper oxychloride, dithianon, thiram

Άσπρη ψώρα (βαμβακάδα)

Συνιστάται ψεκασμός υψηλής πίεσης με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια λάδι. Τα χειμερινά λάδια εφαρμόζονται μέχρι το φούσκωμα των ματιών ενώ τα θερινά εφαρμόζονται μέχρι το στάδιο της ρόδινης ή λευκής κορυφής. Η επέμβαση αυτή καταπολεμά επίσης τις διαχειμάζουσες μορφές και άλλων φυτοφάγων εντόμων και ακάρεων.

Φύτευση γυμνόριζων νέων δενδρυλλίων

Κατά την φύτευση νέων δενδρυλλίων πυρηνοκάρπων είτε σε ήδη υπάρχοντες οπωρώνες προς αντικατάσταση παλιών – ξερών δένδρων, είτε σε νέους οπωρώνες, θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω μέτρα, ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες προσβολής τους από ασθένειες και να γίνεται ευκολότερη και επιτυχής η εγκατάστασή τους.:

1) Η επιλογή της ποικιλίας και του υποκειμένου θα πρέπει να γίνει με βάση την ανθεκτικότητά τους σε εχθρούς, ασθένειες, ιδιαιτερότητες του εδάφους, και το μικροκλίμα της περιοχής του δενδροκομείου.

2) Τα δενδρύλλια που επιλέγονται θα πρέπει να είναι υγιή, απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ασθένεια.

3) Το έδαφος που θα επιλεγεί για να εγκατασταθεί το δενδροκομείο, θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ασθένειες. Η προηγούμενη καλλιέργεια παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά καταστρεπτικών ασθενειών στη νέα καλλιέργεια. Έτσι, η εγκατάσταση του δενδροκομείου σε εδάφη που τα προηγούμενα χρόνια καλλιεργούνταν με ετήσιες καλλιέργειες ευαίσθητες στο βερτισίλλιο. (πχ. μελιτζάνα, τομάτα) πρέπει να αποφεύγεται.

4) Το έδαφος του δενδροκομείου θα πρέπει να έχει υποστεί την κατάλληλη κατεργασία και να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα αποστράγγισης, για να αερίζεται επαρκώς και να μην εμφανίζονται φαινόμενα που ευνοούν την προσβολή των ριζών από μύκητες εδάφους.

5) Κατά την φύτευση των δενδρυλλίων, η ζώνη του εμβολίου θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν ψηλότερα πάνω από το έδαφος. Επιπλέον τα δενδρύλλια θα πρέπει να φυτεύονται στο ίδιο βάθος με το βάθος όπου ήταν στο φυτώριο.

6) Κατά την άρδευση θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε το νερό να μην έρχεται σε επαφή με τον λαιμό των δένδρων, με την κατασκευή αναχώματος και την καταστροφή των αγριόχορτων γύρω από τον κορμό.

  • Οι προτεινόμενοι ψεκασμοί πρέπει να πραγματοποιούνται με στεγνό καιρό.
  • Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Πηγή: http://www.agro24.gr/agrotika/efodia/fytoprostasia/symvoyles-gia-tin-prolipsi-ton-astheneion-sta-pyrinokarpa

You may also like

Leave a Comment